Описание

Технически Данни

Производителят запазва правото си на промени без предизвестие във връзка с технологичния напредък.

Приложение:

HYDRO TERM Модел HTAG Генератори на топъл въздух, предназначени за отопление на промишлени помещения, като оранжерии, фабрики и др.

Гориво:

Въглища, дървесни пелети, пелети от слънчогледови люспи и костилки.

Висока ефективност:

Автоматизираната система за контрол на температурата ,  максимално топлоотдаване ,максимално редуциране на вредните емисии във въздуха.

Предимства:

 Висока ефективност

 Автоматично подаване на гориво

 Система за автоматично разбъркване на гориво

 Автоматично запалване

 Дигитален контролен панел

 Контрол на температурата посредством термостат

 Защита от връщане на пламък

 Дълготрайно стоманено тяло

 Изолация от каменна вата и керамика

Гаранция:

Генераторите на топъл въздух са с Гаранционен срок 2 години и СЕ сертификат.