Стоманен котел HYDRO TERM EK3G 25

2,790.00 лв.

HYDRO TERM Модел EK3G
Стоманен Котел на твърдо гориво

Гориво:

Въглища – Ситна фракция, Едра фракция, Средна фракция
Дърва
Брикети

Описание

Технически Данни

Техн. показател Мерна ед-ца EK3G 25
Топлинна мощност Kcal/h 25,000
Топлинна мощност кВ. 29
G /ширина на котелно тяло/ мм. 485
L /дълбочина/ мм. 760
H /височина/ мм. 1500
Размер на врата за зареждане мм. 250 х 350
Диаметър на комина мм. 80
Котел Вход-Изход 1
Вода Вход-Изход 3/4
Работно налягане бар 3
Тегло кг. 180
Вместимост водна риза л. 87

Производителят запазва правото си на промени без предизвестие във връзка с технологичния напредък.

Нова система:

HYDRO TERM Модел EK3G са стоманени котли, предназначени за изгаряне на всякакъв вид твърди горива – дърва, въглища, брикети. Отличават се от останалите котли на твърдо гориво със Система за ротация на пламъка 3 пъти, високотехнологично производство в съответствие с EN 303-5.

Спестяване на гориво:

Котлите Модел EK3G притежават Автоматизирана система за контрол на температурата на водата –  спиране на котела при достигане на настроената температура на водата и стартиране на горенето при падане температурата на водата под настроените стойности. Осигураването на въздух за горивния процес се регулита прецизно посредством  Дигиталния контролен панел. По този начин котелът поддържа горивния проце