Стоманен котел HYDRO TERM EK3G 25

2,025.00 лв.

HYDRO TERM Модел EK3G
Стоманен Котел на твърдо гориво

Гориво:

Въглища – Ситна фракция, Едра фракция, Средна фракция
Дърва
Брикети

Описание

Технически Данни

Техн. показателМерна ед-цаEK3G 25
Топлинна мощностKcal/h25,000
Топлинна мощносткВ.29
G /ширина на котелно тяло/мм.485
L /дълбочина/мм.760
H /височина/мм.1500
Размер на врата за зарежданемм.250 х 350
Диаметър на коминамм.80
Котел Вход-Изход1
Вода Вход-Изход3/4
Работно наляганебар3
Теглокг.180
Вместимост водна ризал.87

Производителят запазва правото си на промени без предизвестие във връзка с технологичния напредък.

Нова система:

HYDRO TERM Модел EK3G са стоманени котли, предназначени за изгаряне на всякакъв вид твърди горива – дърва, въглища, брикети. Отличават се от останалите котли на твърдо гориво със Система за ротация на пламъка 3 пъти, високотехнологично производство в съответствие с EN 303-5.

Спестяване на гориво:

Котлите Модел EK3G притежават Автоматизирана система за контрол на температурата на водата –  спиране на котела при достигане на настроената температура на водата и стартиране на горенето при падане температурата на водата под настроените стойности. Осигураването на въздух за горивния процес се регулита прецизно посредством  Дигиталния контролен панел. По този начин котелът поддържа горивния проце