Стоманен котел HYDRO TERM EK3G 60

4,700.00 лв.

HYDRO TERM Модел EK3G
Стоманен Котел на твърдо гориво

Гориво:

Въглища – Ситна фракция, Едра фракция, Средна фракция
Дърва
Брикети

Описание

Технически Данни

Техн. показател Мерна ед-ца EK3G 60
Топлинна мощност Kcal/h 60,000
Топлинна мощност кВ. 70
G /ширина на котелно тяло/ мм. 645
L /дълбочина/ мм. 860
H /височина/ мм. 1500
Размер на врата за зареждане мм. 250 х 500
Диаметър на комина мм. 170
Котел Вход-Изход 1 1/2
Вода Вход-Изход 1
Работно налягане бар 3
Тегло кг. 440
Вместимост водна риза л. 210

Производителят запазва правото си на промени без предизвестие във връзка с технологичния напредък.

Нова система:

HYDRO TERM Модел EK3G са стоманени котли, предназначени за изгаряне на всякакъв вид твърди горива – дърва, въглища, брикети. Отличават се от останалите котли на твърдо гориво със Система за ротация на пламъка 3 пъти, високотехнологично производство в съответствие с EN 303-5.

Спестяване на гориво:

Котлите Модел EK3G притежават Автоматизирана система за контрол на температурата на водата –  спиране на котела при достигане на настроената температура на водата и стартиране на горенето при падане температурата на водата под настроените стойности. Осигураването на въздух за горивния процес се регулита прецизно посредством  Дигиталния контролен панел. По този начин котелът поддържа горивния процес при всяка желана температура на водата. По този начин се поддържа постоянна желаната температура в помещението. Възможно е контролирането на котела чрез Стаен термостат – жичен или безжичен , който не е стандартно оборудване към котела. Чрез стайният термостат се настройва желаната температурата в помещението, където е разположено устройството. При достигане желаната температура в помещението, термостатът спира котела, а при падане на температурата в помещението под желаната, термостатът пуска котела.

Висока ефективност:

Автоматизираната система за контрол на температурата и Системата за ротация на пламъка 3 пъти, задържат пламъка максимално дълго в горивната камера. По този начин се постига максимално топлоотдаване при завъртане на пламъка три пъти по водната риза, както и максимално редуциране на вредните емисии във въздуха. Така се постига и максимална ефективност от използваното гориво.

Пълно изгаряне:

Автоматизираната система за контрол на температурата и Системата за ротация на пламъка 3 пъти, задържат пламъка максимално дълго в горивната камера. По този начин се постига максимално топлоотдаване при завъртане на пламъка три пъти по водната риза, както и максимално редуциране на вредните емисии във въздуха. Следователно се постига и максимална ефективност от използваното гориво.

Гаранция:

Котлите на твърдо гориво HYDRO TERM Модел EK3G предлагат надеждно и икономично решение за отопление на всякакъв вид къщи, офиси и сгради с техните изключителни качества. Котлите са с Гаранционен срок 2 години и СЕ сертификат.

Предимства:

  • Практично зареждане и почистване на пепелника.
  • Съвместим със стаен термостат.
  • Три врати
  • Триходов дизайн
  • Циркулация на пламъка
  • Мониторинг на температурата на водата в системата на цифровия дисплей.
  • Висока ефективност
  • Контрол на скоростта на вентилатора
  • Оборудван с интегрирана електронна система